พิธีลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564  พร้อมด้วย นายสมมาตร์  สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ และร่วมพิธีลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมบางรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ติดต่อเรา