สพม.ตรัง กระบี่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ประจำโรงเรียนและพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจากโรงเรียนในสังกัด

ติดต่อเรา