การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ประจำปี 2564

19 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ประจำปี 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน/ผู้รับผิดชอบงานธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 44 คน  ซึ่งพื้นที่จังหวัดกระบี่ กำหนดจัดประชุมในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมกิตติธรกุล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  และส่วนในพื้นที่จังหวัดตรัง กำหนดจัดประชุมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมศรีตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง