ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Space Youth Challenge 2021

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Space Youth Challenge : ยอดเยาวชนคนอวกาศ “แข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน” ในเกม KSP

 

ติดต่อเรา