ขยายระยะเวลารับสมัครการประกวดแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ จึงขอแจ้งขยายระยะเวลารับสมัครและสมัคร

 

ติดต่อเรา