ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 3

จังหวัดกระบี่ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2564 – 12 มีนาคม 2565

 

ติดต่อเรา