ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย

สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง ความท้าทายการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการ เพื่อชีวิตวิถีใหม่ยุควิกฤตสุขภาพ ในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564

 

ติดต่อเรา