สพม.ตรัง กระบี่ วางพวงหรีด เคารพศพ และสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อสมพงษ์ ภู่จิระเกษม

23 กุมภาพันธ์ 2564 : นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  พร้อมด้วย นายสมมาตร์  สุวรรณทวี และนายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  และบุคลากรของสำนักงานฯ  วางพวงหรีด เคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อสมพงษ์  ภู่จิระเกษม  บิดาของนางสาวกชพรรณ  บุญงามสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ณ วัดห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง