ประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15

บริษั? อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15” ขอเชิญชวนสถานศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 รางวัล ทุนการศึกษารวม 1,415,000 บาท

 

ติดต่อเรา