ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดกล้วยไม้ในประเทศไทยต่อไป