ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “สังฆทาน” ถวายอย่างไรให้ได้บุญ และเรื่อง ธุรกิจให้บริการดูแลผู้สูงอายุเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา