พิธีเปิดอาคารเรียน 25 ปี รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

พิธีเปิดอาคารเรียน 25 ปี :  นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน 25 ปี อาคาร 318ล./55ข. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน  ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนดังกล่าว  เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2563  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ อำเภอคลองท่อม จังหวัดตรัง

ขอบคุณภาพ : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ติดต่อเรา