ประชาสัมพันธ์งานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://sci2021.mfu.ac.th/

ติดต่อเรา