ประชาสัมพันธ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564