ติดต่อเรา

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ส่งข้อความหาเรา

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

2 หมู่ 3 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง

จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991

อีเมล์  : matthayom13@gmail.com