ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก.ข.ค. และอาคารกึ่งถาวร

โรงเรียนนาโยงวิทยาคม ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก. ข. ค. และอาคารกึ่งถาวร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ติดต่อเรา