ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ

Display # 
Title Hits
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ 8
ขอเชิญร่วมงานราชวิทยาจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 10
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) 11
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 42
ประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาทางวิชาการ "การเรียนรู้ที่มีค่า การศึกษาที่แตกต่าง" 21
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 13
ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 8
ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมหลักสูตระยะสั้นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 9
การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562 48
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 39
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น