ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รับสมัครคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาิ 12
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายเยาวชนด้านทรัพย์สินทางปัญญา 17
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 19
การอบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ" แบบออนไลน์ 29
การอบรม "โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)" ประจำปี 2561) 49
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 50
ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2561 138
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 97
แจ้งวันสอบธรรมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 28
การจัดการแข่งขันขับร้องประสานเสียง ประจำปี 2561 20
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น