ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ข้าราชการครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดตรัง 3
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ 5
สพม.15 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย 7
สพป.นราธิวาส เขต 3 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวครูที่ประสบอุบัติเหตุ 6
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 14
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12
โครงการผลิตสื่อการสอนและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยโปรแกรม Google Earth 9
ประชาสัมพันธ์โครงการการบริการวิชาการ 9
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 10
อบรมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 40
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น