ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ

Display # 
Title Hits
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563 และเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการฯ 2
อบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 3
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายหลักสูตร STEM & Robotics Camp 2
การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 9
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อโปโล สีชมพู (วิวาห์ใต้สมุทร 2020) 13
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการสร้างสรรค์สื่อส่งเสริมการอ่าน : หนังสือเล่มเล็ก 19
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 3
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 6
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนมีความบกพร่องทาง่างกายหรือการเคลื่อนไหวของสุขภาพ 4
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 16
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น