ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ

Display # 
Title Hits
โครงการ BOT Challenge & Experience 2019 6
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ 6
ประชาสัมพัน์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา 2019 4
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 6
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ 16 1
โครงการแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 6
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 7
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนดาวน์โหลด mobile application ห้องสมุดกรีนดิจิทัล 3
ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 14
ประชาสัมพัน์ขอรับรางวัลโครงการ ChOPA & ChiPA Game 10
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น