ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ

Display # 
Title Hits
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 689
ประชาสัมพันธ์ กรณีการแอบอ้างชื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 95
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ EOL Online System 18
การอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 22
การประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย 10
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2562 18
กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 16
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูวิชาวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์ 15
สรุปสาระสำคัญเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 8
ประชาสัมพันธ์การเปิดทำการในวันหยุดราชการเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 9
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น