ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ

Display # 
Title Hits
ประกาศผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 12
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 2
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "ต้านภัยโควิด 19" 2
ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 6
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 3
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและจัดทำสาร สคบ. สาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 2
โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายในยุคดิจิทัล 3
ประชาสัมพันธ์โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 4
ประกาศผลการแข่งขันการประกวดคลิปวีดิโอ "การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน" 77
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน 29
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น