ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ

Display # 
Title Hits
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง 5
ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการชลประทาน 3
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก เพื่อเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 และ 2563 8
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง 23
ประชาสัมพันธ์มหกรรมแนะแนวการศึกษาเด็กพิการเรียนไหนดี ปี 63 4
ประชาสัมพันธ์แผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563 4
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 23 (ประจำปี 2563) 6
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563 8
ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16
   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น