ขอแจ้งงดการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อการศึกษา สพฐ.

รายละเอียด

ANII21  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอแจ้งงดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศลเพื่อการศึกษา สพฐ.  <คลิกเพื่อดาวน์โหลด>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น