เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อความยั่งยืน

รายละเอียด

ANII21   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อความยั่งยืน  ณ วันที่ 27 มกราคม 2561  <อบรมนร.(สำหรับวิทยากร) , อบรมครู(สำหรับวิทยากร) , แบบประเมินผลการอบรมครู+นร.แกนนำ ปี 2560 , ใบงานอบรมครูและนร.แกนนำ 2560 , คำกล่าวถวายสัตย์_นร. , คำกล่าวถวายสัตย์_ครู , เพลงคุณธรรม , VTR , VDO>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น