ประชาสัมพันธ์การสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Tuesday, 27 February 2018 14:09
Written by watjana
Hits: 538

ANII21   สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ดำเนินงานโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์  ประจำปี 2561  <คลิกเพื่อดาวน์โหลด>