ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

โครงการประกวดนวัตกรรมคุณธรรม (องค์การมหาชน) ระดับภาคใต้

Details

ANII21   ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  มอบหมายให้ผู้ประสานงานภาคใต้ ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมคุณธรรม และจัดงาน  Symposium  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  Charring & Learning  ระดับภาคใต้  ระหว่างวันที่  28 - 29  พฤษภาคม 2561  ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  <คลิกเพื่อดาวน์โหลด>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น