แจ้งประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

ANII21   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561   <ประกาศ-จัดตั้งศูนย์ประสานงาน<คำสั่ง-คณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงาน จังหวัดตรัง<คำสั่ง-คณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงาน จังหวัดกระบี่>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น