ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ Innovative School Summit 2018

Details

ANII21   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน  Innovative  School  Summit 2018  ภายใต้แนวคิดหลัก Designing  New  Environments  ro  support  Quality  in  Education  กำหนดจัดงานวันที่  25 - 26 เมษายน 2561  ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์  ห้องวายุภักษ์  2-4  ชั้น 4  โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ   <คลิกเพื่อดาวน์โหลด>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น