ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

Details

ANII21   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  จำนวน  1 หลักสูตร  ระหว่างวันที่  21 - 22 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  <คลิกเพื่อดาวน์โหลด>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น