เชิญชวนโรงเรียนส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกทีมเข้ารับการอบรมและประกวดโครงงานระดับประเทศ

Details

ANII21   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร  และบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด  จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา  ผ่านโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11  <คลิกเพื่อดาวน์โหลด>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น