ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณของ สพฐ. รายงานตัวและเลือกสถานศึกษาเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน

Details

ANII21   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  เรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณของ สพฐ. รายงานตัวและเลือกสถานศึกษาเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  <ดาวน์โหลดเอกสาร>  

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น