ติดต่อออนไลน์  

q a

   

โครงการ BOT Challenge & Experience 2018

Details

ANII21   ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  จัดโครงการ  BOT Challenge & Experience 2018  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ให้ได้เพิ่มพูนความรู้านด้านเศรษฐกิจ  เศรษฐศาสตร์การเงิน  รวมถึงได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของ ธปท.  ในฐานะธนาคากลาง  ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีกับธนาคารแห่งประเทศไทย   <ดาวน์โหลดเอกสาร>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น