โครงการ BOT Challenge & Experience 2018

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Tuesday, 07 August 2018 14:52
Written by watjana
Hits: 249

ANII21   ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  จัดโครงการ  BOT Challenge & Experience 2018  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ให้ได้เพิ่มพูนความรู้านด้านเศรษฐกิจ  เศรษฐศาสตร์การเงิน  รวมถึงได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของ ธปท.  ในฐานะธนาคากลาง  ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีกับธนาคารแห่งประเทศไทย   <ดาวน์โหลดเอกสาร>