ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การสร้างรายงาน "Business intelligence (BI)

Details

ANII21   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จัดให้มีการประชุมอภิปรายในห้วข้อเรื่อง "การบูรณาการ NRMS และ DRMS เพื่อทำ Business intelligence"  ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์   <ดาวน์โหลดเอกสาร>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น