ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

Details

ANII21  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัย  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป  (Public)  หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน  (In House)  หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล  (E-training)  และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ  ISO 9001  <ดาวน์โหลดเอกสาร>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น