ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

Details
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่ฯ
Published on Friday, 05 October 2018 14:03
Written by watjana
Hits: 398

ANII21  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัย  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป  (Public)  หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน  (In House)  หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล  (E-training)  และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ  ISO 9001  <ดาวน์โหลดเอกสาร>