ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญในหัวข้อ "ลด...เลิก...ลด...ขยะพลาสติก"

Details

ANII21  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด  จัดประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญในหัวข้อ  "ลด...เลิก...ลด...ขยะพลาสติก"  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เสริมสร้างทักษะทางศิลปะ ฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ  <ดาวน์โหลดเอกสาร>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น