ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ประชาสัมพันธ์ทุนอบรมสำหรับครูสอนภาษาเยอรมัน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ของสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย ประจำปี 2562

Details

ANII21  สถาบันเกอเธ่  ประเทศไทย  เปิดรับสมัครครูสอนภาษาเยอรมันเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนอบรมหลักสูตรภาษาเยอรมัน  และหลักสูตรการสอนภาษาเยอรมัน  ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน  ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน  <ดาวน์โหลดเอกสาร>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น