ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Logbook Teacher

Details

ANII21  สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศ  จัดอบรมสัมมนา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้โปรแกรม Logbook Teacher  ระหว่างวันที่  15 - 16 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์โฮเต็ล  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  และวันที่  18 - 19 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรมแกรนปาร์ค  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และวันที่  20 - 21  ตุลาคม  2561  ณ โรงแรมบุญสยาม  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  <ดาวน์โหลดเอกสาร>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น