ติดต่อออนไลน์  

q a

   

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รอบที่ 2

Details

ANII21   ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ได้รับการอนุมัติย้าย รอบที่ 2 ครั้งที่ 2/2561  ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ในการประชุม ครั้งที่ 14/2561  เมื่อวันที่  12 ตุลาคม 2561  (คำร้องขอย้ายที่ยื่น  ระหว่างวันที่  11 - 31 มกราคม 2561) <ดาวน์โหลดเอกสาร>

ANII21   ประกาศ รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ที่ได้รับการอนุมัติย้าย รอบที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่  12 ตุลาคม 2561  (คำร้องขอย้ายที่ยื่น  ระหว่างวันที่  11 - 31 มกราคม 2561) <ดาวน์โหลดเอกสาร>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น