ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Logbook Teacher (ว21/2560)

Details

ANII21  สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย  จะจัดอบรมสัมมนา  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้โปรแกรม  Logbook  Teacher  เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครูตามการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  (ว21/2560)  ซึ่งกำหนดการอบรมในวันที่  1 - 2 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์โฮเต็ล  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา   <ดาวน์โหลดเอกสาร>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น