ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Details

ANII21  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2562  ในระหว่างวันที่  15 ธันวาคม 2561  - 15 กุมภาพันธ์ 2562  ผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย  www.grad.psu.ac.th  จำนวน  5 หลักสูตร   <ดาวน์โหลดเอกสาร>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น