ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Details

ANII21  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  13 พฤศจิกายน 2561  สมัครออนไลน์  http://bundit.skru.ac.th    <ดาวน์โหลดเอกสาร>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น