ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

โครงการประกวดงานเขียน "ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

Details

ANII21  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดทำโครงการประกวดงานเขียน  "ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์  ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี"  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 มกราคม 2562   <คลิกเพื่อดาวน์โหลด>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น