ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

Details

ANII21   วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ร่วมกับบริษัท แพ๊ทอินเตอร์ คลีนนิ่ง จำกัด  ได้จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิชาเทคนิคการใช้น้ำยาทำความสะอาด  จำนวน  6  ชั่วโมง  ในวันอังคารที่  25 ธันวาคม 2561  ณ อาคารสถาบันการอาชีวศึกษา ชั้น 2  ห้องประชุมศรีตรัง  วิทยาลัยเทคนิคตรัง  <ดาวน์โหลดเอกสาร>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น