ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร

Details

ANII21   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน  เข้าสู่การเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  "โครงการสัมฤทธิบัตร"  โดยเปิดรับสมัคร  4 รุ่น  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2561   ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร  ได้ที่  www.stou.ac.th  เลือกโครงการสัมฤทธิบัตร

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น