ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประกาศผลการแข่งขันในงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

Details

ประกาศผลการแข่งขันในงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้ วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง

- ประกาศผลการนำเสนอนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้

1. ผลการจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงาน โรงเรียนที่ได้รับรางวัล OBECQA ปี 2559-2560 กลุ่มจังหวัดที่ 6 7 และ 8   (ยกเลิก)

2. ผลการนำเสนอผลงาน การค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) (ยกเลิก)

3. ผลการนำเสนอและประกวดเวทีศักยภาพนักเรียน "ด้านการสื่อสารสองภาษา" การร้องเพลงสากลและการร้องเพลงภาษาต่างประเทศที่สอง (ยกเลิก)

4. ผลการนำเสนอและประกวดเวทีศักยภาพนักเรียน "ด้านการสื่อสารสองภาษา" การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาต่างประเทศที่สอง (ยกเลิก)

5. ผลการนำเสนอและประกวดเวทีศักยภาพนักเรียน เพิ่มเติม

    5.1  การร้องเพลงภาษาที่สอง (ยกเลิก)

    5.2  แก้ไขผลการแข่งขันเพิ่มเติม (ยกเลิก)

 

อัปเดท ผลการแข่งขัน ผลการแข่งขันในงานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้ วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง  (เมื่อเวลา 12.30 วันที่ 2 มกราคม 2562)

รายละเอียดตาม link ที่แนบ +++ดาวน์โหลด+++    ผลการแข่งขันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562  ++ดาวน์โหลด++

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ANII21  ++คณะกรรมการ++      ++คณะทำงาน++  ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๕ น. icon hot

 

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ANII21 ++เกียรติบัตรครูที่ปรึกษาและนักเรียนผู้เข้าร่วมการนำเสนอนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ภาคใต้++  ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น.icon hot

หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อ สพม.13 ฝ่ายนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายใน 31 มกราคม 2562 โทรศัพท์ 075 213 752

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น