ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

Details

ANII21   โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกคุณวุฒิมัธยมศึกาาปีที่ 4  หรือเทียบเท่า  เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2562  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่  17 มกราคม 2562  ถึงวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2562  สามารถดูรายละเอียดได้ที่  www.admission.rpca.ac.th  

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางสาวกชกร  เถรว่อง และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น