ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ "วิถีพุทธ วิถีพอเพียง"

Details

ANII21   หอศิลป์พุทธะ  Buddha  Art  Gallery  จัดกิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์  หัวข้อ  "วิถีพุทธ  วิถีพอเพียง"  เนื่องในวันมาฆบูชา  วันอังคารที่  19 กุมภาพันธ์ 2562  ณ หอศิลป์พุทธะ  เลขที่ 1  บรมราชชนนี  119  แขวงศาลา  ธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  <ดาวน์โหลดเอกสาร>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น