ติดต่อออนไลน์  

q a

   

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

Details

ANII21   ด้วยบริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)  ร่วมกับ  บริษัท ด็อกเตอร์พีซี 2004 จำกัด  กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในหัวข้อเรื่อง  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น ช่วยให้สถาบันการศึกษาประหยัดค่าใช้จ่ายภายในได้สูงสุดถึง  50%  ในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2562  ณ กะช่องฮิลส์ รีสอร์ท จังหวัดตรัง  เวลา  08.30 - 15.00 น.   <ดาวน์โหลดเอกสาร>

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น