ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14

Details

ANII21   ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)  มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.)  กำหนดจัดการสัมมนาระดับชาติ  เรื่อง  "ความปลอดภัยทางถนน"  ครั้งที่ 14  ในระหว่างวันที่  7 - 8 สิงหาคม 2562  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพมหานคร  

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น