ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา โครงการทุนภูมิสถาปัตย์และออกแบบภายในระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการพิเศษต่างๆ

Details

ANII21   สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการพิเศษต่างๆ  (ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา)  ทุนภูมิสถาปัตย์และออกแบบภายใน ประจำปีการศึกษา 2562   จำนวน  25 ทุน

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น