ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

โครงการสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมสุข

Details

ANII21   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมสุข วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อต่างๆ  สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับได้ทาง  https://goo.go/x5EH1W  หรือ  QR Code  ด้านล่าง

7

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น