ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย

Details

ANII21   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย  ภายใต้เรื่อง  "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ"  ระหว่างวันที่  13 - 14 มิถุนายน 2562  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น