ติดต่อออนไลน์  

file id 130769

   

การอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

Details

ANII21   สำนักส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กำหนดจัดอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทุกคนในหน่วยงาน  จำนวน  2 หลักสูตร

 

 

   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 ถ.ตรัง-สิเกา ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น